Kilka słów o Centrum Pro NGO

Misją Centrum jest wyedukowanie nowoczesnych, świadomych organizacji, które działają profesjonalnie, partnersko i transparentnie, które mają długofalowe plany i strategie, wiedzą jak chcą się rozwijać, kim są i dokąd zmierzają. Specjalizacją Centrum będzie przekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia współpracy z firmami i korporacjami, a także wsparcie NGO w inicjowaniu działań z obszaru CSR, HR, wolontariatu pracowniczego oraz ESG.

Rozpoznajemy potrzebę wsparcia liderów społecznych, dlatego Centrum będzie organizować dedykowane spotkania rozwojowe i konsultacje indywidualne także dla tej grupy.

Kolejną ważną funkcją tego miejsca, będzie  magazynowanie mebli i sprzętu komputerowego, które przekazujemy organizacjom pozarządowym w ciągu roku, nadając tym samym drugie życie produktom i urządzeniom.

Cele Centrum

Centrum ma stać się miejscem, które kompleksowo odpowiadać będzie na potrzeby NGO, wspierać beneficjentów ich działań oraz rozwijać systemowo trzeci sektor w Polsce. Ponadto propagować będzie inicjatywy i współprace międzysektorowe oraz dostarczać firmom informacje i narzędzia, które ułatwią im realizację działań społecznych oraz podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Główne cele

relacje dla NGO

relacje dla firm

Napisz do nas

    Zgody obligatoryjne

    Zgody dodatkowe