Artykuły CSR i ESG – informacje eksperckie, case studies, regulacje

Społeczna odpowiedzialność biznesu w BASF Polska: inicjatywy oparte na wartościach i know-how firmy 

Przed firmami stoi teraz wyzwanie – z kim prowadzić działania i w jaki sposób, by były one wartościowe dla poszczególnych interesariuszy i zwyczajnie miały sens. 

Jak wybrać te najlepsze, by rzeczywiście pomagały? Planowanie działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu warto oprzeć na know-how, kulturze i wartościach firmy. Należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, w czym jesteśmy ekspertami i na czym oparte są nasze działania, a potem zdecydować, jak można to wykorzystać w działalności pozabiznesowej. 

Jedną z kluczowych wartości, które przyświecają naszym działaniom biznesowym i pozabiznesowym, jest otwartość, w tym otwartość na różnorodność, która jest wpisana także w globalną strategię firmy. 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który przygotowała Katarzyna Byczkowska, dyrektorka zarządzająca, BASF Polska.  

Cały tekst znajdziesz w numerze 9 Magazynu Pro NGO.  

Jak wykorzystać potencjał kryjący się w danych dotyczących ESG? 

Chociaż korporacje produkują coraz więcej danych, to niestety nie zawsze wiedzą, jak z nich skorzystać. Te niezapisane znikają na zawsze, zebrane pozwalają natomiast zmierzyć kluczowe aspekty działalności oraz prześledzić i zoptymalizować niemal wszystkie procesy biznesowe. 

Informacje gromadzone w ramach strategii ESG mogą także stanowić podstawę do przygotowania raportów i sprawozdań oraz komunikatów prasowych i materiałów informacyjnych. Wykorzystując zebrane dane, firmy mogą przedstawiać swoje osiągnięcia związane z aspektami środowiskowymi, społecznymi i zarządzaniem w celu przekonania inwestorów, klientów i interesariuszy o zaangażowaniu w zrównoważony rozwój. W końcu informacje o strategii ESG mogą także pomóc firmie w tworzeniu własnego wizerunku. 

Jeżeli ten temat jest dla Ciebie interesujący, to cały materiał Kamili Wosińskiej, Head of Global ESG/CSR Governance w GFT oraz Andrzeja Harbickiego, Head of Industry w GFT, znajdziesz w numerze 7 Magazynu Pro NGO

Od koncepcji CSR do ESG. Gdzie w tym trendzie jest miejsce dla NGO? 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR, tj. corporate social responsibility) to trend w biznesie, uzupełniający działania strategiczne w kontekście zabezpieczenia interesów społecznych i środowiskowych, nastawiony na wspieranie społeczności lokalnej, integrowanie grupy interesariuszy organizacji, w tym pracowników i ich rodzin, partnerów i wreszcie klientów. 

CSR to przemyślana strategia działań o szerszym lub węższym zasięgu, adresowana do konkretnego odbiorcy lub grupy odbiorców oraz, co kluczowe, jego istotą jest realne i precyzyjne włączanie się w strategię biznesową. 

Organizacje pozarządowe w generowaniu i pomnażaniu kapitału społecznego nie mają sobie równych. To tu pasja i zapał znajdują ujście w działaniu, w robieniu. Po prostu. To, ale także doskonała znajomość potrzeb beneficjentów, to największy zasób NGO. Biznesowi współpraca z trzecim sektorem po prostu się opłaca, dopóki NGO będzie spójny ze swoją strategią, a szukając punktów styku, nie straci z horyzontu swojego „WHY” – odpowiedzi na pytanie „po co, dla kogo i dlaczego działamy?” – wyjaśnia w swoim artykule Agnieszka Rozwadowska, dyrektorka Biura Zarządu i ESG w Columbus Energy oraz prezeska Carbon Footprint Foundation. 

Cały tekst znajdziesz w numerze 5 Magazynu Pro NGO.  

Zrównoważone zarządzanie projektami: transformacja organizacji w kierunku zrównoważonego rozwoju 

W ciągu ostatniej dekady większego znaczenia nabrało nakierowanie działań korporacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Niezależnie od tego, czy strategia zrównoważonego rozwoju organizacji wynika z potrzeby ograniczenia ryzyka, czy z pragnienia bycia liderem w branży, kluczowym czynnikiem sukcesu jest klarowne zdefiniowanie celów zrównoważonego rozwoju, ich dopasowanie do działalności biznesowej, stworzenie kultury wspierającej i osiągnięcie sukcesu przez skuteczne zarządzanie portfelem, programami i projektami. 

Czym jest zrównoważone zarządzanie projektami, dlaczego jest to ważne i jak praktycznie podejść do oceny wpływu projektu na zrównoważony rozwój tłumaczy Ewa Bednarczyk, Członek Zarządu GPM EMEA Sp. z o. o. 

Cały tekst znajdziesz w numerze 6  Magazynu Pro NGO.  

Dobre praktyki w realizacji strategii CSR – na przykładzie programu wolontariatu 

Dobra strategia to taka, która przede wszystkim jest spójna ze strategią biznesową firmy, wspiera ją i uzupełnia. W odpowiedzialności społecznej biznesu nie chodzi o to, że taka jest moda czy nawet trend i nagle wymyślamy dodatkowe cele, szukamy potrzebujących i sztucznie kreujemy wskaźniki, by pochwalić się nimi w mediach społecznościowych. 

Prawdą jest, że dobra strategia CSR wpiera strategię biznesową. Ale prawdą jest też, że powinna wspierać realizację dobrze wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju, a za tym powinna iść prawdziwa potrzeba społeczna. Dobrze realizowana strategia CSR w zakresie działalności społecznej czy też dobroczynności powinna zakładać bliską współpracę z sektorem pozarządowym i wzajemne zrozumienie potrzeb, również w obszarze wolontariatu pracowniczego (zobacz jak tworzyć angażujące projekty wolontariatu).  

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak swoją strategię realizuje ING Hubs Poland, cały materiał Katarzyny Domańskiej, CSR Expert, znajdziesz w numerze 8 Magazynu Pro NGO