Wprowadzenie do 5-ciu wybranych artykułów najnowszego Magazynu Kompas NGO

Jak przekonać zarząd do realizacji projektów społecznych w organizacji?

Dobry pomysł obroni się sam – mówi stare powiedzenie, które zna chyba każdy, kto zetknął się z branżą projektową. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej, a każda większa inicjatywa w firmie wymaga akceptacji zarządu. Aby osiągnąć cel i otrzymać zielone światło na realizację własnego pomysłu, warto rozmawiać. I jak przed każdą ważną dyskusją, słowem kluczem jest przygotowanie.

Skala i rozmach wydarzenia, a także długość trwania projektu bardzo często przesądzają o tym, czy konieczna jest zgoda osób zarządzających na realizację danej inicjatywy. Inne jest na ogół podejście do jednorazowej i krótkotrwałej akcji niż do kilkumiesięcznego projektu, którego realizacja wymaga zaangażowania wielu wolontariuszy.

W tej drugiej sytuacji – zwykle niezbędna jest zgoda zarządu, w przypadku drobnych inicjatyw – niekoniecznie. Wszystko zależy jednak od specyfiki funkcjonowania danej firmy. Bez względu na wielkość wydarzenia, wszystkie projekty społeczne powinny być zawsze zgodne z misją danego przedsiębiorstwa, czyli zestawem wartości uzasadniającym rolę działań firmy na rzecz lokalnej społeczności.

Aleksandra Lągawa-Brusik, Ekspertka ds. komunikacji, EPAM Polska w swoim artykule na przykładzie konkretnego projektu społecznego omawia proces uzyskania akceptacji od zarządu.

Cały tekst znajdziesz w 9 numerze Magazynu Pro NGO.

Jak rozpocząć wprowadzanie polityki różnorodności w organizacji – dobre praktyki

„Z pytaniem, jak rozpocząć wprowadzanie polityki różnorodności boryka się wiele firm i organizacji, zwłaszcza na początku swojej drogi w temacie Diversity, Equity & Inclusion (DEI), a to właśnie DEI odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego przyszłego społeczeństwa. Nie ma jednego idealnego przepisu, który zagwarantuje sukces, ale są sprawdzone sposoby, dobre praktyki i badania naukowe, które mogą być przydatne przy wprowadzaniu tematu różnorodności, równości i włączenia, zarówno dla organizacji z sektora prywatnego czy publicznego, jak i świata pozarządowego” – wyjaśnia w swoim artykule Karolina Szostak-Zaroda, DEI & social impact expert.

Cały tekst znajdziesz w 9 numerze Magazynu Pro NGO.

Lider grupy wolontariuszy, czyli jak koordynator wolontariatu może ułatwić sobie życie

Jednym z zadań koordynatora jest zarządzanie działaniami wolontariuszy. W każdym działaniu jednak dochodzimy do momentu, w którym wolontariuszy jest tak wielu, że jedna osoba nie daje rady zarządzać wszystkimi. Szczególnie kiedy chodzi o bieżącą pracę wolontariuszy, odpowiedzi na strumień pytań, obowiązek podejmowania decyzji czy reagowania na pojawiające się sytuacje.

Granicą nie do przekroczenia jest nie tylko czas, którego koordynator może mieć coraz mniej, ale też jego wyczerpująca się energia, kiedy jednocześnie musi zarządzać, planować, ewaluować i do tego jeszcze dbać o własny rozwój i wypoczynek.

Frustracja przychodzi jednak dopiero wtedy, kiedy okazuje się, że obowiązków przybywa, a koordynator nie może liczyć na pomoc innych osób i ze wszystkim musi poradzić sobie sam.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który przygotował Karol Krzyczkowski, starszy menedżer projektów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Cały tekst znajdziesz w 9 numerze Magazynu Pro NGO.

Senior, emerytura, praca i ich miejsce w cyklu życia pracownika

W nowoczesnym prowadzeniu zespołów menedżerowie uczą się nowych pojęć, definicji, sposobów jako odpowiedzi na wyzwania dnia codziennego. Pojawiają się różne mody, trendy i procedury do wdrożenia na tzw. „żywym organizmie”. W przyrodzie jest o wiele prościej: są cykle życia organizmów. W zarządzaniu definiuje się również cykl życia pracownika, gdzie końcowy etap pracy zawodowej nazywa się etapem rozstania i nie jest to proces łatwy.

W naszych rozważaniach zajmiemy się sytuacją, w której pracownik odchodzi na emeryturę. Offboarding pracownika (można spotkać również inną pisownię: off-boarding) to wiele działań, które musi podjąć pracodawca, kiedy pracownik zdecyduje się zrezygnować ze świadczenia pracy na rzecz organizacji i przejść na emeryturę.

Elżbieta Mądra, Prezes Fundacji Eco Senior, autorka artykułu omawia dobre praktyki off-boardingu pracowników oraz przejścia na emeryturę. Jeżeli ten temat jest dla Ciebie interesujący, to cały materiał znajdziesz w 9 numerze Magazynu Pro NGO.

Może Cię zainteresować: Odcinek 53 Podcastu Pro NGO – Różnorodność pokoleniowa, offboarding i zarządzanie wiekiem w organizacjach

Edukacja i wymiana doświadczeń czynnikami napędzającymi zmianę

„Edukacja w obszarze zrównoważonego rozwoju staje się coraz bardziej kluczowa dla organizacji i może stanowić istotny czynnik sukcesu w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. W kontekście coraz pilniejszych zmian oraz wyzwań środowiskowych, społecznych i gospodarczych, znajomość kwestii związanych z zrównoważonym rozwojem i ESG (Environmental, Social, Governance) staje się nieodzowna dla każdej instytucji, a także dla jednostek i społeczeństwa jako całości” – pisze w swoim artykule Grzegorz Ludwin, Prezes zarządu Fundacji Pro NGO.

„Pozyskanie informacji z obszaru ESG jest fundamentalne, jeśli chcemy odpowiedzieć na wyzwania cywilizacyjne i zapewnić dobre warunki życia przyszłym pokoleniom. Firmy odpowiedzialne społecznie, świadome znaczenia ESG organizacje pozarządowe, a nawet każdy z nas w codziennym życiu może podejmować decyzje, które przeciwdziałają niekorzystnym zmianom środowiskowym i społecznym. To właśnie edukacja w obszarze zrównoważonego rozwoju daje nam narzędzia i wiedzę potrzebne do dokonywania trafnych wyborów konsumenckich” – wyjaśnia ekspert w swoim artykule.

Cały tekst znajdziesz w 9 numerze Magazynu Pro NGO.